“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
มายเวียดนาม

ร้านอาหารมายเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นโดย "คุณธนาภา ทวีกิจถาวร" เป็นชาวเวียดนาม ซึ่งครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยคำสอนของคุณแม่ เรื่องการนำผักสมุนไพรมาใช้ประกอบอาหาร เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ตามแบบวิถีของชาวเวียดนาม จากวิถีชีวิตและคำสอนที่บ่มเพาะมายาวนานกว่า 40 ปี ประกอบกับการชื่นชอบในการทำอาหารและสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆเสมอ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเปิดร้านอาหารเพื่อเผยแพร่อาหารเวียดนาม โดยมีการคิดค้นสูตรและปรับปรุงรสชาติ ให้เหมาะสำหรับคนไทย

ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดร้านอาหารมายเวียดนาม ทำให้คนเชียงใหม่รู้จักอาหารเวียดนามมากขึ้น และกลายเป็นร้านที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า 26 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจ และเห็นว่าตลาดอาหารยังมีการเติบโตอย่างมาก จึงเริ่มขยายสาขาออกไป ในปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 11 สาขาอ่านต่อ...

เมนูอาหารแนะนำ

แหนมเนือง
แหนมเนือง
สเต็กลาวกระทะร้อน
สเต็กลาวกระทะร้อน
หมูห่อใบชะพลู
หมูห่อใบชะพลู
ขนมเบื้องญวน
ขนมเบื้องญวน
กุ้งพันอ้อย
กุ้งพันอ้อย
ยำหัวปลี
ยำหัวปลี
แหนมคลุก
แหนมคลุก
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวผัดญวน
ข้าวผัดญวน
ปากหม้อญวน
ปากหม้อญวน