“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
มายเวียดนาม

ร้านอาหารมายเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นโดย "คุณธนาภา ทวีกิจถาวร" เป็นชาวเวียดนาม ซึ่งครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยคำสอนของคุณแม่ เรื่องการนำผักสมุนไพรมาใช้ประกอบอาหาร เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ตามแบบวิถีของชาวเวียดนาม จากวิถีชีวิตและคำสอนที่บ่มเพาะมายาวนานกว่า 40 ปี ประกอบกับการชื่นชอบในการทำอาหารและสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆเสมอ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเปิดร้านอาหารเพื่อเผยแพร่อาหารเวียดนาม โดยมีการคิดค้นสูตรและปรับปรุงรสชาติ ให้เหมาะสำหรับคนไทย

ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดร้านอาหารมายเวียดนาม ทำให้คนเชียงใหม่รู้จักอาหารเวียดนามมากขึ้น และกลายเป็นร้านที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า 24 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจ และเห็นว่าตลาดอาหารยังมีการเติบโตอย่างมาก จึงเริ่มขยายสาขาออกไป ในปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 9 สาขาอ่านต่อ...

เมนูอาหารแนะนำ

แหนมเนือง
แหนมเนือง
สเต็กลาวกระทะร้อน
สเต็กลาวกระทะร้อน
หมูห่อใบชะพลู
หมูห่อใบชะพลู
ขนมเบื้องญวน
ขนมเบื้องญวน
กุ้งพันอ้อย
กุ้งพันอ้อย
ยำหัวปลี
ยำหัวปลี
แหนมคลุก
แหนมคลุก
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวผัดญวน
ข้าวผัดญวน
ปากหม้อญวน
ปากหม้อญวน